DRAKTEXT
©  Per-Unos hemsida, Senast ändrad 2009-07-17

Carina Hultqvist hade hösten 2002 en kurs "Besök i Osynliga världar" hos Jordstrålningscentrum i Stockholm. Där provade vi under helgen på lite snabb-fjärrsyn och som exempel fick jag vid besök hos en drake till mig text, som Carinas hjälplärare Jenny översatte till svenska. Draken kom även upp till oss i den stora lokal vi hade kursen i och hälsade på oss, de som inte såg (med sin "aura"-syn) kunde nästan alla känna draken med sina händer. Om du är nyfiken på deras text, passa då på när du råkar ha facit att ta det lugnt och försöka känna in texten några dagar/veckor innan du läser facit.

Uppföljning: kurser i Fjärrsyn våren 2003,
läs mer på www.jordstralningscentrum.se

Här är Jennys översättning till svenska:

Draktext-svenska

Tillbaks till Naturväsen-sidan
Till Finias-Alv-skrift
Till Översättningen av Draktexten